വലിയവേളി തീരത്ത് തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം അടിഞ്ഞു

സ്വലേ

Aug 29, 2019 Thu 08:30 PM

തിരുവനന്തപുരം: വലിയവേളി കടൽത്തീരത്ത് ബോട്ട് ക്ലബിന് സമീപത്തായി ഭീമൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം അടിഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ ജഡം എന്നാണ് വിവരം. നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജഡം സംസ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

  • HASH TAGS
  • #തിമിംഗലം