മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു

സ്വലേ

Sep 01, 2019 Sun 05:14 PM

 മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി  വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു. ‌തൃക്കുന്നപ്പുഴ കോട്ടേമുറി പറമ്പിൽ, അശോകൻ (57 ) ആണ് മരിച്ചത്. 


ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൊല്ലം, നീണ്ടകരക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കാർമൽ വള്ളത്തിൽ മത്സ്യബന്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ വള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.അശോകനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പൊഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചു.

  • HASH TAGS
  • #മത്സ്യ തൊഴിലാളി