കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ കേസ്