സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് ടു ഫല പ്രഖ്യാപനം ബുധനാഴ്ച്ച

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

Jul 13, 2020 Mon 01:47 PM

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് ടു ഫല പ്രഖ്യാപനം ബുധനാഴ്ച്ച നടത്തും. ജൂലൈ 10 ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരുന്ന ഫലം തലസ്ഥാനത്തെ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷാഫലം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in, results.itschool.gov.in, prd.kerala.gov

  • HASH TAGS